Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015 do 17.03.2016
Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie do ministra pracy i polityki społecznej

Dodano o godzinie 13:32, 17 Listopad 2017

W dobie malejącego bezrobocia ważnym elementem niwelującym brak rąk do pracy jest przywracanie na otwarty rynek pracy osób dotkniętych dysfunkcjami. Te zadanie z sukcesami wypełniają zakłady aktywności zawodowej. Niestety istnieje zagrożenie dotyczące bilansowania się ich działalności. Powodem takiego stanu rzeczy, na co zwracają uwagę ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939

Dodano o godzinie 12:49, 15 Listopad 2017

Senator Sprawozdawca Jan Maria Jackowski: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! – zwracam się do wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, który jest z nami na sali. Mam zaszczyt przedstawić państwu w imieniu Komisji Ustawodawczej sprawozdanie o projekcie uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta ... CZYTAJ WIĘCEJ