Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015 do 17.03.2016
Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

95. Rocznica urodzin prof. Ryszarda Demela

Dodano o godzinie 21:03, 9 Grudzień 2016

W dniach 8-10 grudnia senator RP Jan Maria Jackowski-wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą odbywa służbową podróż do miasta Padwa we Włoszech z okazji uroczystych obchodów 95.rocznicy urodzin znanego polskiego witrażysty prof. Ryszarda Demela.Ryszard Demel urodził się 21 grudnia 1921 roku w Ustroniu. Brał ... CZYTAJ WIĘCEJ

PN w Sejmie! Senator Jan Maria Jackowski tylko u nas roznosi polityków PO i Nowoczesnej ws. 13 grudnia!

Dodano o godzinie 19:38, 9 Grudzień 2016

Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski odpowiedział nam na pytania dlaczego uważa 13 grudnia za niewłaściwą datę wyrażania sprzeciwu wobec rządu i dlaczego opozycja coraz bardziej słabnie. Czy właściwe jest to, że przeciwnicy rządu organizują demonstrację antyrządową 13 grudnia, czyli w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego? Cała ... CZYTAJ WIĘCEJ

Jan Maria Jackowski dla Fronda.pl: KOD odwołuje się do dziedzictwa postkomunistycznego

Dodano o godzinie 13:22, 9 Grudzień 2016

Joanna Jaszczuk, Fronda.pl: Komitet Obrony Demokracji, wraz z politykami opozycji parlamentarnej, artystami obrażonymi za brak dotacji na teatr, ale również takimi osobami, jak płk Adam Mazguła, w opinii którego w stanie wojennym były „jakieś ścieżki zdrowia”, ale ogólnie „wszystko odbyło się kulturalnie”, wzywają „obywatelki i obywateli” do ... CZYTAJ WIĘCEJ
logsen

Oświadczenie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dodano o godzinie 09:50, 9 Grudzień 2016

Do mojego Biura Senatorskiego zwracają się mieszkańcy mojego okręgu wyborczego zaniepokojeni skalą podwyżek ubezpieczeń komunikacyjnych. Moi rozmówcy wskazują na duży wzrost stawek opłat ubezpieczeń komunikacyjnych u większości firm ubezpieczeniowych. W związku z tym proszę o informację,  czy urząd na bieżąco monitoruje wzrost wspomnianych ... CZYTAJ WIĘCEJ
logsen

Oświadczenie do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Dodano o godzinie 09:48, 9 Grudzień 2016

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócił się Pan Franciszek Trzeciak w imieniu Pani Małgorzaty Chłapowskiej w sprawie kontynowania procedury sprzedaży nieruchomości położonych w m. Cieśle gm. Buk oraz m. Stawiny i Pawłowo Skockie gm. Skok. Mój rozmówca wyraża zaniepokojenie brakiem opinii ANR w/w sprawie. W związku z tym proszę o informację, czy ... CZYTAJ WIĘCEJ